1992_GSX400S KATANA
タイトル 1992_GSX400S KATANA
公開日時
関連記事 スズキ、新型KATANA – カタナを発表!40年の時を経てあの名車が遂に復活